цаг - time - le temps

Монгол хэл English français
Хэдэн цаг
болж байна ?
What time is it? Quelle heure est-il ?
сэрүүлэгтэй цаг alarm-clock le réveil-matin
цаг clock, watch
hour
l'horloge, la montre
l'heure
минут minute "
секунд second la seconde
одоо now maintenant
өглөө morning le matin, la matinée
үдээс өмнө noon, midday midi
үдээс хойш afternoon l'après-midi
өдөр day le jour, la journée
орой, үдэш evening le soir, la soirée
шөнө night la nuit
шөн дунд midnight minuit
уржигдар day before yesterday avant-hier
өчигдөр yesterday hier
өнөөдөр today aujourd'hui
маргааш tomorrow demain
нөгөөдөр day after tomorrow après-demain
долоо хоног week la semaine
амралт holidays les vacances
сар month le mois
улирал seasons les saisons
жил year l'an, l'année
Шинэ жилийн
мэнд хүргэе !
Happy new year! Bonne année !
төрсөн өдөр birthday anniversaire
Төрсөн өдрийн
мэнд хүргэе !
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Зул сарын баярын
мэнд хүргэе !
Merry christmas! Joyeux noël !
цaг тooны бичиг calendar le calendrier
зуун century le siècle