тахь : "Przewalski" wild horse

амьтан - animal

Монгол хэл English français
нохой dog le chien
муур cat le chat
харх rat "
хулгана mouse la souris
илжиг donkey, ass l'âne
морь
одой морь
horse

pony
le cheval

le poney
гүү mare la jument
сарлаг yak le yack
бух bull le taureau
үнээ cow la vache
хонь sheep le mouton
ямаа
эм ямаа
goat

she-goat
le bouc

la chèvre
гахай pig le cochon, porc
молтогчин туулай rabbit
hare
le lapin
le lièvre
бүргэд eagle l'aigle
шувуу bird l'oiseau
эр тахиа, азарган тахиа
эм тахиа
rooster, (cock)

hen
le coq

la poule
нугас duck le canard
галуу goose l'oie
загас fish le poisson
яст мэлхий (sea) turtle
land turtle, tortoise
la tortue marine
la tortue terrestre
бах мэлхий toad le crapaud
мэлхий frog la grenouille
гүрвэл lizard le lézard
могой snake le serpent


шавьж - insect(e)

монгол хэл english français
шоргоолж ant la fourmi
өт worm le ver
эрвээхэй butterfly le papillon
тэмээлзгэнэ dragonfly la libellule
эөгий bee l'abeille
морин зөгий wasp la guêpe
шумуул mosquito le moustique
ялаа fly la mouche
жоом cockroach le cafard
аалз spider l'araignée


зэрлэг амьтад
wild animal - animal sauvage

монгол хэл english français
аргаль wild sheep le mouton sauvage
тахь wild (przewalski) horse le cheval sauvage
тэмээ camel le chameau
баавгай bear l'ours
үнэг fox le renard
чоно wolf le loup